Język angielski - Akademia Uśmiechu

Zajęcia

Język angielski

Zajęcia prowadzane są w formie zabawy. W trakcie zajęć języka angielskiego dzieci korzystają z różnorodnych ćwiczeń i zabaw zaproponowanych przez nauczyciela. Podstawą zajęć są piosenki służące wprowadzeniu i stopniowemu utrwalaniu słownictwa. Materiał językowy dostosowany jest do wieku dziecka reprezentowany jest wielokrotnie i powtarzany w różnorodnych kontekstach, na przykład, przy użyciu krótkich historyjek opowiadanych przez nauczyciela oraz kart obrazkowych. Dziecko ma okazję poznać i zaprzyjaźnić się z pacynką (Cookie)którym jest kotek i razem z dziećmi bawi się i uczy języka angielskiego.

Podczas zajęć dzieci wykonują prace plastyczne oraz pracują z podręcznikiem „ Cookie and friends”.
Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut.