Rytmika - Akademia Uśmiechu

Activities

Rytmika

Rytmika

Rola muzyki w procesie wychowawczym dziecka ma ogromne znaczenie. Pozwala ona między innymi na wyrażenie siebie, rozwiązywanie konfliktów z innymi i rozwija emocjonalnie. Dzięki muzyce możemy rozwijać świadomość własnego ciała, uczy koncentracji, ćwiczy pamięć i wyobraźnię.
Na zajęciach rytmiki wykorzystywane są formy aktywności muzycznej takie jak:

– śpiew;
– gra na instrumentach;
– ruch przy muzyce;
– tworzenie muzyki;
– percepcje muzyczne.

Stosowanie tych form umożliwia wyzwalanie dziecięcej wyobraźni i emocji. Ruchome przezywanie muzyki wpływa pozytywnie na kształtowanie osobowości dziecka, uczy skupienia, rozwija poczucie piękna.