Nasza misja

„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi.”

-Stefan Wyszyński

Misją naszej placówki jest stworzenie Dzieciom miejsca radosnego odkrywania świata.Naszym celem jest poszukiwanie i wydobywanie wszelkich talentów, jakie drzemią w Dzieciach i dawanie im możliwości rozwoju.Nasz cel chcemy osiągnąć małymi krokami dbając o indywidualizację, otwartą komunikację i wzajemne poczucie bezpieczeństwa.

Wiodącymi wartościami, jakimi się kierujemy jest szeroko pojęte dobro Dzieci, wrażliwość na potrzeby każdego człowieka, poszanowanie naszych praw i rozwój intelektualny nas wszystkich.Wyróżnia nas rodzinna atmosfera, dbałość o szczegóły, wysoki poziom edukacyjny i nieustająca chęć rozwijania się.W naszym Przedszkolu dzieci uczą się tolerancji, wrażliwości, otwartości. Poprzez różne formy działań dziecko staje się odkrywcą, badaczem potrafiącym radzić sobie w różnych sytuacjach. Każde dziecko czuje się u nas kochane, akceptowane i bezpieczne.