Dokumenty do pobrania:

♦♦♦

Klub Dziecięcy „Bobasek” w Kamionce Wielkiej

28 sierpnia 2014 r. w budynku Niepublicznego Przedszkola AKADEMIA UŚMIECHU w Kamionce Wielkiej nastąpiło uroczyste otwarcie Klubu Malucha „Bobasek”. Jest to pierwsza taka placówka uruchomiona na terenie gminy Kamionka Wielka. Tym samym stała się uzupełnieniem kompleksu instytucji działających obok Zespołu Szkół nr 2 w Kamionce Wielkiej, ponieważ sąsiaduje z mieszczącymi się tu oddziałem przedszkolnym, przedszkolem integracyjnym, niepublicznym przedszkolem i świetlicą środowiskową.

Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem Dyrektora Przedszkola AKADEMIA UŚMIECHU – Stanisława Kaima, który po krótce przybliżył okoliczności i początki powstania całego przedsięwzięcia. Słowa wdzięczności skierowane zostały w stronę Wójta Gminy Kamionka Wielka – Kazimierza Siedlarza, Księdza Proboszcza – Stanisława Ruchały, Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Św. Kingi – Marii Ruśniak, Radnych Gminy, licznych sponsorów m. in. – Dyrektora firmy Konspol – Kazimierza Pazgana oraz Rodziców dzieci zapisanych do Klubu, za wsparcie, pomoc i zaangażowanie w powstający projekt.

Głównym zadaniem Klubu jest zapewnienie opieki i bezpieczeństwa dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat. Wykwalifikowany personel składający się z dwóch nauczycielek wychowania przedszkolnego oraz dwóch pielęgniarek/położnych ma za zadanie zadbać o wszechstronny i stabilny rozwój maluchów, który w tym okresie staje się fundamentem na przyszłe lata życia.

Sala Klubu wyposażona jest w różnego rodzaju zabawki dostosowane do wieku wychowanków. Do dyspozycji jest również plac zabaw.

Sprawozdanie medialne z otwarcia naszego klubu

Sądeczanin Info               DTS24.pl               NTV Sądecka

Zapisz